Airco Service     Wat doet de Airco    Hoe werkt de Airco     Onderhoud       Aircocheck

 


 

De afzonderlijke onderdelen van uw airconditioning zijn met slangen en pijpleidingen met elkaar verbonden en vormen zo een gesloten systeem. In dit systeem circuleert het koudemiddel, aangedreven door een compressor.

In de compressor wordt het gasvormige koudemiddel gecomprimeerd en daardoor sterk verhit. Het wordt onder hoge druk door de condensor geperst. De condensor onttrekt daarbij warmte aan het sterk verhitte koudemiddel. Deze wordt afgegeven aan de rijwind en de luchtstroming die door de condensorventilator van het systeem wordt gecreëerd. Deze afvoer van warmte leidt ertoe dat het koudemiddel condenseert, wat wil zeggen dat het overgaat van een gasvormige naar een vloeibare toestand. De filterdroger, het volgende station, verwijdert verontreinigingen en ingesloten vocht uit het nu vloeibare koudemiddel. Daardoor wordt voorkomen dat componenten beschadigd raken en blijft de effectiviteit van het systeem gewaarborgd.

Na de filterdroger volgt de expansieklep. Deze klep kan worden vergeleken met een stuwdam. De klep zorgt dat vóór het klepventiel (dus vóór de stuwdam) een gelijkmatige druk in stand wordt gehouden, terwijl de druk na de expansieklep lager wordt door volumetoename. Omdat de expansieklep direct voor de verdamper is geplaatst, vindt de drukafname van het koudemiddel plaats in de verdamper.

Bij het verdampen, dus bij de verandering van vloeibare naar gasvormige toestand, ontstaat kou door verdamping. De verdamper is dus een warmtewisselaar, net zoals de condensor. De verdamper heeft een zeer groot oppervlak, dat ervoor zorgt dat de verdampingskou wordt afgegeven aan de omgeving. Deze afgegeven kou wordt vervolgens door het ventilatiesysteem in het interieur van het voertuig geblazen, waar het zorgt voor een prettige omgeving voor de passagiers. Bij het verdampen verandert ook de substantie van het koudemiddel weer van vloeibaar naar gasvormig en neemt de druk af. Dit gas stroomt nu door het lagedrukgedeelte van het circuit. Het gasvormige koudemiddel komt weer terug in de compressor.